Dom > Expo > Wybierz mechanizmy rozkładanej sofy

Dlaczego rozkładana sofa nie działała

2023-08-31

1. Linkrest ma teraz nieprawidłowy projekt działania zarówno w przypadku rozkładanej sofy składanej Bi-fold, jak i Tri-fold.

2. W przypadku rozkładanej sofy Bi-fold mechanizm zostanie zatrzymany bez zginania dzięki naszemu nowemu projektowi, jeśli ludzie zapomną zwolnić zagłówek telewizora przed zamknięciem.

3. W przypadku sofy rozkładanej Tri-fold mechanizm zostanie zablokowany, jeśli ktoś wykona niewłaściwe kroki, a jeśli ktoś wykona właściwe kroki, nie ma blokady.

4. W przypadku większości rozkładanych sof mieszkalnych nie pozwala się na siedzenie belki końcowej w pozycji otwartej, wiele podkładów sofowych zostało uszkodzonych w tej sytuacji. Linkrest ma teraz wzmocnione rozwiązanie dla belki końcowej, które ogromnie zwiększa nośność w przypadku, gdy ludzie od czasu do czasu siedzą na belce końcowej.